Šta je eLearning?

eLearning je još uvek nov. Organizacije i korporacije su počele da shvataju pravi potencijal ovog alata, koristeći ga kako bi se istakle u odnosu na konkurenciju. eLearning pruža zaposlenima jedinstveno iskustvo napretka i razvoja, omogućujući im da steknu nove veštine i unaprede postojeće.

L&D (Učenje i razvoj) je neophodan element svake organizacije , uzevši u obzir da je svaka organizacija jaka koliko i svaki njen pojedinac – zaposleni.  Ali šta je to u stvari?

eLearning vam daje mogućnost da kreirate online kurseve, dostupne u bilo kom web pretraživaču, sa bilo kakvim kvalitetom interneta, bilo gde u svetu. Ovi online kursevi imaju mogućnost da unaprede postojeće veštine ili da nauče potpuno novima, široku populaciju zaposlenih. U obliku elearning kursa mođe biti bilo šta od soft skill obuka, pravila o ponašanju u kompaniji, do kompleksnih softverskih simulacija na više nivoa. Praktično ne postoji tematika koju eLearning alati ne mogu da pokriju, makar do nekog nivoa.

Zašto je eLearning neophodan?

Ubrzava unapređenje znanja zaposlenih i njihov trening. Istraživanja sprovedena 2017 od strane Brandon Hall Group HCM su pokazala da ovaj tip obuke zaposlenih može da ubraza proces za do 60%. Najveća prednost, ovde je, činjenica da oni mogu da pristupe ovom tipu obuke bilo kada i bilo gde i da ga pohađaju tempom koji im najviše odgovara.

Takođe, umanjuje troškove. Značajno smanjuje potrebu za obukom licem u lice, čime se smanjuju troškovi kao i logistika. Neće više biti potrebe za profesionalnim predavačima. Dalje, kreirani kursevi se mogu reciklirati i ponovo koristiti nebrojeno puta, bez ikakvih ograničenja koji se tiču broja polaznika.

Daleko više angažuje. Posmatrajući nivo angažovanosti, zadržavanje stečenog znanja eksponencijalno raste.